Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2009

Προσαρμόζοντας την γνωσιακή συμπεριφορά και την διαπροσωπική ψυχοθεραπεία στην ομαδική θεραπεία

Κυβέλου Ευαγγελία
Mcs Κλιν. Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας
Εκ.μέλος Ελληνικής Εταιρείας Ομαδικής Ανάλυσης και Οικογενειακής Θεραπείας


Προσαρμόζοντας την γνωσιακή συμπεριφορά και την διαπροσωπική ψυχοθεραπεία στην ομαδική θεραπεία

(Εισήγηση στην Ελληνική Εταιρεία Ομαδικής Ανάλυσης & Οικογενειακής Θεραπείας. Ελληνικό. Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης & Οικογενειακής θεραπείας, Αθήνα, 18-6-2008)
Βιβλίο αναφοράς : I. YALOM, Θεωρία και πράξη της ομαδικής ψυχοθεραπείας, μετ. Ανδριτσάνου- Κακατσάκη, Αθήνα, Άγρα, 2006.

Αν και μιλάμε για διάφορα μοντέλα ομαδικής θεραπείας, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όλες οι αποτελεσματικές θεραπείες συγκεντρώνουν στοιχεία από διάφορες θεωρίες. Πρόσφατες βιβλιογραφικές εργασίες επισημαίνουν αυτή την πλουραλιστικότητα προσέγγισης και καταλήγουν στο ότι όλα τα μοντέλα φέρουν εξίσου καλά αποτελέσματα αν διεξάγονται σωστά. Υπάρχει καλή και κακή ψυχοθεραπεία μέσα σε κάθε θεραπευτική σχολή. « Η συμπεριφορά των θεραπευτών που υπήρξαν αποτελεσματικοί παρουσιάζει πολύ περισσότερες ομοιότητες απ’ ότι παρουσιάζει η συμπεριφορά των λιγότερο αποτελεσματικών θεραπευτών της ίδιας ιδεολογικής σχολής».
Η γνωσιακή- συμπεριφορική θεραπεία (Cognitive- Behavior Therapy: CBT) χρησιμοποίησε την ομάδα για να αυξήση την αποτελεσματικότητα της στην ατομική θεραπεία. Δίνει έμφαση στη δομή, στην εστίαση και στην απόκτηση γνωσιακών δεξιοτήτων. Οι θεραπευτές δίνουν δουλειά στο σπίτι μεταξύ των συνεδριών. Π.χ. να καταγράψουν τις αυτόματες σκέψεις τους και να τις συνδέσουν με την συμπεριφορά τους. Στην συνέχεια να αμφισβητήσουν τις αρνητικές πεποιθήσεις τους, να παρακολουθούν τη διάθεση τους και να την συσχετίζουν με τις σκέψεις που κάνανε. Να ιεραρχούν με άξονα την διέγερση που τους προκαλούν οι πράξεις τους. Να ανιχνεύουν τον τρόπο , τον χρόνο και την ενέργεια που καταναλώνουν μηρυκάζοντας σκέψεις αντί να δρουν. Η CBT μαθαίνει στα μέλη της τεχνικές χαλάρωσης για την μείωση της έντασης και κάνει ψυχοεκπαίδευση.
Στη βάση της βρίσκεται η αναγνώριση του δυσλειτουργικού τρόπου σκέψης, στην αμφισβήτηση αυτών των σκέψεων, στην αναδόμηση τους και στην τροποποίηση της συμπεριφοράς. Οι βασικές μέθοδοι της είναι η αυτοπαρακολούθηση και η αυτοεξέταση του ατόμου. Χρησιμοποιεί ερωτηματολόγια για την συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης των ατόμων. Δεν χρησιμοποιεί καθόλου την διάδραση των ατόμων της ομάδας στο εδώ- και- τώρα.
Η ομαδική διαπροσωπική θεραπεία (Interpersonal Therapy: IPT) κεντράρει την προσοχή της στις διαπροσωπικές σχέσεις των ατόμων. Καθώς βελτιώνεται η κοινωνική λειτουργικότητα και η διαπροσωπική ικανότητα του θεραπευόμενου, βελτιώνεται και η διαταραχή του. στην ίδια την διαταραχή δίνεται ελάχιστη προσοχή. Κατά την θεραπεία ο θεραπευτής είναι υποστηρικτικός, διαφανής με έντονα θετική στάση απέναντι στον θεραπευόμενο. Προσδιορίζουν ένα έως τρεις στόχους και δουλεύουν εστιασμένα για την επίτευξη τους. Σε κάθε μέλος παρέχεται ψυχοεκπαίδευση, επίλυση διαπροσωπικών προβλημάτων, συμβουλές και ανατροφοδότηση τόσο από τα μέλη της ομάδας όσο και από τον θεραπευτή. Η ιδανική στάση του θεραπευτή είναι το ενεργητικό νοιάξιμο, η ενεργητική υποστήριξη και ενθάρρυνση. Γίνεται διαχείριση περισσότερο και όχι διερεύνηση των μεταβιβαστικών ζητημάτων. Η IPT δεν δίνει έμφαση ούτε στο εδώ- και- τώρα ούτε στη λειτουργία της ομάδας ως κοινωνικού μικρόκοσμου. Οι τροποποιήσεις αυτές της επιτρέπουν να μην δημιουργούνται διασπαστικές διαφωνίες και εντάσεις μέσα στην ομάδα. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα γίνεται ένα σημαντικό κοινωνικό δίκτυο, που παρέχει υποστηρικτική λειτουργία και δημιουργία προτύπων. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διάδραση της ομάδας στο εδώ- και- τώρα για να συνδεθεί με κεντρικά ζητήματα και στόχους του θεραπευόμενου.

Σχετικές σελίδες που μπορείτε να επισκεφτείτε:

Βασικοί στόχοι της ομαδικής θεραπείας:

Πότε και σε τι μπορεί να με βοηθήσει η ψυχοθεραπεία

Διαδικτυακές υποστηρικτικές ομάδες

Καρδιολογικά νοσήματα και ψυχοθεραπεία

Δεν υπάρχουν σχόλια: