Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2010

Πότε και σε τι μπορεί να με βοηθησει η ψυχοθεραπεία

Ποιοι χρειάζονται την ψυχοθεραπεία;

Σχεδόν όλοι μας, σε κάποια στιγμή της ζωής μας είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες. Κάποιος που αποφασίζει να κάνει ψυχοθεραπεία, δεν σημαίνει ότι έχει μεγαλύτερα προβλήματα από κάποιον άλλον ή ότι είναι περισσότερο αδύναμος, αντίθετα σημαίνει ότι αποφασίζει να τα αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη υπευθυνότητα.

Σε ποια προβλήματα μπορεί να βοηθήσει η ψυχοθεραπεία;

Μερικά από τα συνηθισμένα προβλήματα στα οποία μπορεί να βοηθήσει η ψυχοθεραπεία είναι:
 • Δυσκολίες επικοινωνίας στις σχέσεις.
 • Αίσθημα κενού, μοναξιάς, έλλειψη διάθεσης για ζωή.
 • Έμμονες ιδέες και καταναγκαστικά επαναλαμβανόμενες πράξεις.
 • Κρίσεις πανικού, φοβίες. Κατάθλιψη.
 • Έντονες αλλαγές ψυχικής διάθεσης.
 • Ψυχοσωματικές ασθένειες
 • Αϋπνίες και ψυχική κόπωση.
 • Αποτυχίες στην επίτευξη των στόχων.
 • Πένθος, διαζύγιο, αλλαγή τρόπου ζωής.
 • Μεταβατικές περιόδους, όπως η εφηβεία και η μέση ηλικία.
 • Μεγάλες διακυμάνσεις βάρους.
 • Εξαρτήσεις από ουσίες, ναρκωτικά και αλκοόλ.
Αλλά και γενικότερα όταν το άτομο νοιώσει ότι έχει την ανάγκη να μιλήσει με έναν ειδικό για πολύ προσωπικά του θέματα.


Η ατομική ή η ομαδική ψυχοθεραπεία θα με βοηθούσε περισσότερο;

Η ατομική και η ομαδική θεραπεία μπορούν να συνυπάρχουν σε παράλληλους χρόνους ή να διαδεχτεί η μία την άλλη. Αυτό είναι κάτι που κρίνεται και συναποφασίζεται από τον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες του δεύτερου, την δεδομένη στιγμή.
Γενικά στην ατομική θεραπεία σημαντικό ρόλο παίζει η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ θεραπευτή – θεραπευόμενου και στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, την εχεμύθεια και την κατανόηση.
Κατά την ψυχοθεραπευτική διαδικασία ο θεραπευόμενος εντοπίζει συνειδητά τις καταστάσεις που τον ενοχλούν και τον δυσκολεύουν. Αποκτά επίγνωση των αναγκών του και των συναισθημάτων του. Συνειδητοποιεί τους μηχανισμούς που χρησιμοποιεί και μπορεί να κρίνει εάν πράγματι είναι οι επωφελέστεροι για αυτόν. Μαθαίνει να διαχειρίζεται καλύτερα τις δύσκολες καταστάσεις στην ζωή του και να έχει ωριμότερη στάση στα προβλήματα του.
Έτσι εγκαταλείπει σταδιακά τις ανασφάλειες του και τους φόβους του. Ανακαλύπτει την δυνατότητα του να είναι ελεύθερος στις επιλογές του και στον τρόπο ζωής του.
Στην ομαδική θεραπεία το άτομο μπορεί να ανακαλύψει τον εαυτό του και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται με τους γύρω του. Βοηθιέται να καταλάβει την θέση που παίρνει μέσα στην ομάδα, το πως σχετίζεται με τα υπόλοιπα μέλη, τα σενάρια που αναπαράγει.
Η ομάδα λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα καθώς υπάρχει αλληλεπίδραση όχι μόνο με τον θεραπευτή αλλά και μεταξύ των θεραπευομένων. Το άτομο έχει την δυνατότητα να δουλέψει άμεσα στο «εδώ και τώρα» τις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους, αλλά συγχρόνως προστατεύεται τόσο από τον θεραπευτή όσο και από τις βασικές αρχές λειτουργίας της ομάδας, τους κανόνες που την διέπουν.
Η ομαδική θεραπεία εκτός του ότι είναι οικονομικότερη της ατομικής, πολλές φορές πετυχαίνει αμεσότερα αποτελέσματα.


Τι μπορούμε να προσδοκούμε από την Ψυχοθεραπεία;

 • Σταδιακά το άτομο νοιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια, στηρίζει καλύτερα τον εαυτό του και τους γύρω του.
 • Αναπτύσσει αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, αυτοσεβασμό και κατανόηση του εαυτού του και των άλλων.
 • Ελευθερώνει μπλοκαρισμένα και ανασταλμένα μέρη του εαυτού του, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο δημιουργικό και αποτελεσματικό.
 • Μπορεί να διαχειρίζεται καλύτερα τους φόβους του και την επιθετικότητα του.
 • Να αναγνωρίζει τις επιθυμίες του.
 • Να εγκαταλείψει συμπεριφορές και τρόπους ζωής που δεν είναι εις όφελος του.
 • Να βελτιώσει τις οικογενειακές, διαπροσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις του.
 • Να νοιώσει ανακούφιση και ψυχική ηρεμία.
 • Με δυο λόγια να αποκτήσει καλύτερη ποιότητα ζωής.
Ποια είναι τα αναγκαία προσόντα που πρέπει να έχει ο θεραπευτής;

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να έχει Πανεπιστημιακές γνώσεις υψηλού επιπέδου στις ανθρωπιστικές επιστήμες και να έχει τουλάχιστον πενταετή μετεκπαίδευση στην ατομική ή ομαδική ψυχοθεραπεία, καθώς και επαρκή εμπειρία.
Πέραν όμως αυτών των προσόντων, μεγάλο ρόλο παίζει η ίδια η προσωπικότητα του θεραπευτή και η σχέση ασφάλειας και εμπιστοσύνης που μπορεί να νοιώσει ο θεραπευόμενος στο πρόσωπο του.